Maktens labyrint

En labyrint är ett system av gångar avsett att förvirra och att vilseleda den som färdas i den. Det är möjligt att se makten innersta betydelse som en labyrint. Att förstå vem som egentligen har makten kan vara detsamma som att irra runt i en labyrint, ta fel väg och hamna i en återvändsgränd, gå tillbaka och ta nästa väg som också leder till en återvändsgränd. Speciellt om kunskap saknas om maktens olika yttringar. Det svåraste kanske är att se att den som irrar omkring har makten själv att söka den rätta vägen. Det är lätt att skylla på labyrinten eller på upphovet till den.

Vem är det som utövar makt? Det finns olika definitioner på makt, att den kommer uppifrån, finns mellan människor och att det bara finns makt om den erkännes. Om en annan persons handling inte har någon effekt på mig, finns makten då. Det finns en människa som vill utöva makt, men uppstår den eller kvävs den i sin linda. Om jag ställer en fråga och blir upprörd över att den inte får ett svar, är det den som är tyst som har makten eller är det jag som ger tystnaden makt? Ger jag den som är tyst makten att förstöra min sinnesro.

Makten är inte endast en labyrint, utan kan också få ringar på vattnet. En person vill utöva makt, den andra ges makt som sedan används för att utöva makt på en tredje person, som i sin tur ger makt eftersom denne erkänner den. Blir upprörd och tar den till sig.

Jag blir maktlös om ingen tar mina ord på allvar. Men om jag inte bryr mig om att orden inte tas på allvar, tar jag makten över mina egna ord. De behöver inte bli bekräftade för att få lika stor betydelse när de uttalas för mig själv, även om ingen svarar på dem. Om någon reagerar på mina ord utövar jag då makt eller ger andra mig makten att tala. Det jag har sagt har varit viktigt för någon annan än mig själv. Eller är det orden i sig själva som utövar makten och jag bara är redskapet som för fram dem?

När jag nu går i Maktens labyrint, har jag hittat den rätta vägen till dess väsen eller återigen hamnat i olika återvändsgränder? Hur vet jag när jag gjort det? Hur kan jag någonsin veta det? Kanske när jag inte längre bryr mig om att söka efter den? Om jag låter bli att gå in i Labyrinten och låter mig bli vilseledd. Kan jag välja det själv? Och om jag blir inkastad, hur hittar jag ut?

2 tankar på “Maktens labyrint

  1. Bertil Törestad

    Makt är alltid pendlande…..mellan verkningsfull och verkningslös…till stor del måste du bestämma dig om du ska omslutas av någons makt. Lättast att göra så oftast.

Kommentarer är stängda.