Regler är okey

Till en viss grad är regler okey. Man skall veta vad som gäller. Ganska ofta finns ett regelverk och många gånger görs avsteg från detta till den grad att avsteget blir praxis. Själv har jag alltid trott att oavsett vilka regler som finns är sjukdom något som räknas som skälig frånvaro. Att man skall kunna bli avstängd från t.ex. en kurs man går har jag aldrig haft en tanke på. Komplettering ja, lägre betyg på grund av att man missat viktig kunskap, ja, mm. Men jag vet att det förekommer, men då är det tydligt framskrivet och uttalat. Problemet är när detta tydliggörs under terminens gång att endast två frånvarotillfällen accepteras i all undervisning, när praxis har varit – obligatorisk närvaro under minst två seminarier, för övrigt kompletterande uppgifter och icke-obligatoriska föreläsningar.

För mig är glädjen att studera att inte känna tvång, samt att veta att om jag blir sjuk, inte riskerar att bli avvisad under pågående kurs. Att studera innebär ju ett åtagande och tar mycket tid och kraft. För studenter som måste bli godkända, kan en sådan regel som plötsligt börjar att gälla förstöra en hel del.

Jag tror inte att man löser problem med studenter som väljer att inte närvara på grund av att studierna inte är obligatoriska genom tvång och rädsla för att bli utkastade. Jag tror snarare på att man betonar vikten av att närvara på annat sätt. Och i vilket fall skall det inte komma som en total överraskning – att regler helt plötsligt gäller oavsett skäl. Om det är tydligt framskrivet från början, behöver man inte göra sig några illusioner och kan avstå. Det kan bli värre om man planerat in studier som man sen måste avbryta på grund av att glädjen med dem försvunnit. För vem kan känna glädje av att inte vara säker på att gå klart kursen. Man kan ju bli sjuk under en vecka då det är fler lektionstillfällen än annars!

Jag tar inte den risken, vare sig med min hälsa eller mitt välmående under studierna.

6 tankar på “Regler är okey

 1. Monika Ringborg

  Nej, men man kan klara av en kurs även om man varit borta några dagar från en kurs genom komplettering. Det handlar enbart om närvaro på föreläsningar och inget annat. Om man är borta får man t.ex. en kompletteringsuppgift – det kan jag tycka är helt okey även om det kan vara lite väl mycket ibland. Men om du t.ex. får influensa som kan ta ett par veckor för dig att bli frisk ifrån, kan det innebära att du är borta tre gånger istället för två och så förlorar du din plats och måste gå om. Om du har två ämnen under samma period, kan det innebära att du inte får fortfölja dessa heller.

  Men inlägget handlar mer om det. Det handlar också om otydliga regler som av olika omständigheter tydliggjordes under pågående termin och skulle följas till punkt och pricka och en praxis som hittills varit precis tvärtom.

  Reglerna blev plötsligt viktigare än allt annat. Motivet var att tvinga studenterna att närvara. Och då kommer den som verkligen är engagerad, men har oturen att bli sjuk ordentligt i kläm.

  Jag menar att reglerna måste vara lite flexibla. Det är en stor skillnad på att vara borta om man är sjuk än det är att vara borta på grund av att man läser dubbla kurser mm. Men även i sådana fall kan det finnas skäl att vara flexibel.

  Oftast visar sig alltför stor frånvaro i möjligheten att klara av examinationen. Man kan därför rekommendera att studenten går om kursen.

 2. frekar06 (@valaret2010)

  Monika.

  Jag håller med dig. Vi har i stort sätt alltid haft det så att föreläsningar är frivilliga och seminarier är obligatoriska på lärarutbildningen. Komplettering på de seminarier man missat. Då vet alla vad som gäller och reglerna är både konsekventa och rättssäkra.

  Jag kan bara påminna mig ett enda tillfälle på fem års studier där dessa regler inte har använts och det vara förra terminen när jag läste en kurs i Specialpedagogik inom lärarutbildningen på 30 hp. Där kunde man inte få information om vad som faktiskt var obligatoriskt och inte obligatoriskt. Dessutom ändrades schemat ungefär en gång i veckan så det var rätt svårt att hålla koll på tiderna. Bortsett från detta som jag betraktar som ett undantag så har det alltid varit förutsägbara regler.

  Den ständigt återkommande frågan när det gäller det här med föreläsningar osv. har mer handlat om huruvida vi har akademisk kvart eller inte. Men det är inget specifikt problem har jag förstått på andra studenter på andra utbildningar för lärarutbildningen där jag läser, utan det är något som är en ständigt återkommande fråga på många program på den högskola jag läser.

Kommentarer är stängda.