Björklunds värderingar styr

När Björklund talade vid SU häromveckan började han med att tala om sin egen skoltid. Nedanstående citat har jag tagit från SUs hemsida.

Utbildningsministern inledde med att berätta om sin egen skolgång i den lilla industriorten Skene i Västergötland och vilken betydelse den skolan haft för hans egen livsresa.

– Jag berättar detta för att förklara värderingarna som ligger bakom alla de reformer som nu genomförs. Det handlar om att stärka skolans uppgift att förmedla kunskap.

Det är ju inte någon tvekan, som jag ser det, att det är en tillbakagång till en skola vars uppgift är att förmedla kunskap. Inte heller någon tvekan om att detta visar att det är hans egen utbildningspolitik som nu styr skolan i Sverige, vilken grundar sig på hans egna erfarenheter av sin egen skoltid och de värderingarna som han fick med sig och behöll uppe i vuxenåldern. Men självklart skulle han inte kunna genomföra det om han vore helt ensam om att ha dessa värderingar.

Jag har mina värderingar utifrån samma typ av skola – dvs. en skola som utgår endast på att förmedla kunskap. Och innan jag blev lärare och kanske en viss tid i början av min lärarkarriär var det dessa värderingar som styrde hur jag undervisade, fast tvärtom – jag fokuserade på att inte förmedla kunskap utan på att stimulera lusten att ta till sig kunskap. Men jag har förändrat mitt sätt att undervisa, då jag inser att min undervisning inte kan utgå från mina värderingar, utan utifrån kunskap och forskningsresultat, samt inte minst utifrån hur studenterna lär och under vilka villkor. För mig är det viktigt att uppfylla uppdraget, även om vissa delar inte överensstämmer till fullo med mina egna värderingar. Och även om jag känner vissa farhågor över det nygamla som nu är på väg att införas på allvar.

Han säger vidare:

 – Vi går mot en utveckling av mer koncentrerade lärarutbildningar, precis den väg Stockholms universitet nu tar, bland annat genom att flytta idrottslärarutbildningen till Gymnastik- och idrottshögskolan, sade Jan Björklund

Jag förstår hur han tänker här, men heterogena studentgrupper har sina fördelar. Och en av dem är att det är utvecklande att i en studentgrupp låta flera perspektiv möta varandra. Av egen erfarenhet, efter att ha camperat ihop i samma korridor med denna grupp under 2,5 år, gav det mig som lärarutbildare mycket som jag kunde ta med mig in i min egen undervisning. Men självklart har heterogena grupper även sina nackdelar. En av dem är att gemenskapen med sin egen grupp inte uppstår. Och för oss lärarutbildare, att inte kunna specialisera undervisningen mot en viss grupp.

Vidare kom samtalet in på lärarlegitimationen:

Vad händer om en lärare har tagit examen i lärarutbildningen men efter sitt introduktionsår inte klarar att få sin lärarlegitimation? Där lämnade Jan Björklund inga garantier.

– Det är inte givet att man får arbeta som lärare bara för att man har gått en lärarutbildning. Så är det med alla yrken. Läkare har sin AT-tjänstgöring. Jurister får sitta ting. Jag tror dock att det är ytterst sällan någon som har examen inte kommer att klara att ta lärarlegitimationen, sade Jan Björklund.

Oavsett vilken examen man tar, garanterar den inte att man får ett arbete. Däremot bör det ju ändå vara så att den som tagit en examen inte blir utestängd på grund av att människor efter en provtjänstgöring tar beslut om lärarlegitimationen. Jag vill hellre att man inte får sin examen förrän man gjort provåret och sen bedöms av utbildningen i samråd med praktikplatsen. Skälet till det är att det kan bli godtyckligt eftersom det finns skillnader mellan skolor och förskolor. En lärarexamen bör ju heller inte, som jag ser det, endast finnas till för dem som väljer att arbeta inom grundskolan m.fl. En lärarexamen skall ju kunna vara giltig och ge behörighet om man arbetar på folkhögskolor, arbetsplatser, vuxenutbildningar av olika slag m.fl. Kanske är det så att lärarutbildningen mer än tidigare kommer att skräddarsys till en viss typ av skola och utbildning.

5 tankar på “Björklunds värderingar styr

 1. Bertil Törestad

  Ett mycket intressant inlägg Monika!
  Du talar om att skolans uppgift direkt inte är att förmedla kunskap, utan att du i stället utgår ifrån forskningsresultat och utifrån vad studenterna vill. Det låter inte så bra i min öron. Studenterna är ju där för att lära och ska väl inte få styra undervisningen på något påtagligt sätt. Där tycker jag att vår skolas mjäkighet tittar fram lite. Det skulle var intressant att höra vilka resultat från forskningen du främst lutar dig mot. Och hur kan studenterna få rucka på
  ditt sätt att undervisa?

 2. Monika Ringborg

  Bertil

  Jag skrev: ”utifrån hur studenterna lär och under vilka villkor”! Och det är just den typen av forskning som jag lutar mig emot – lärandeteorier, samt samhälleliga teorier.

  Jag utgår inte från vad de vill! Däremot kan de lära mig en del också, genom sitt sätt att se på saker och ting. Man kan säga att jag öppnar upp för ett gemensamt utbyte.

 3. Bertil Törestad

  Monika, ursäkta att jag är nyfiken.
  Men vilka lärandeteorier, vilka samhälleliga teorier? Det finns massor och vissa motsäger varandra. Ta inte den här frågan som oförskämd nu bara. Börjar bli van vid sådant bemötande annars nu.

 4. Monika Ringborg

  Nej, jag tar det absolut inte som någon oförskämdhet… Det är väl en berättigad fråga. Men det är ett stort område och beroende av sammanhang, studentgrupp, inriktning och även på vilka olika sätt man lär sig osv. Men om du vill veta mer om vad i dessa teorier det handlar om, så kan jag återkomma mer om det senare.

  Men den teori jag främst vilar i är Deweys och Sokrates samtalsmetod, men inte i den modifierade formen utan den mer ursprungliga. Samhälleliga teorier handlar främst om den utbildningssociologiska och teorier om mångfald, samt Foucaults teori om diskurs och makt.

  Jag följer inte någon speciell pedagogisk/didaktisk metod som anses vara den bästa. Det är ju dessutom vuxna som jag undervisar, så ingen av de klassiska lärandeteorierna eller didaktiska metoderna är direkt tillämpbara.

  Villkoren för studenterna är ju att de skall lära sig mycket under kort tid. Därför blir det lärarledd undervisning, men kombinerat med många möjligheter för dem att arbeta i grupper utanför seminarietiden.

 5. Pingback: Lärarutbildningen och svartmålningen av den | Frekar06 Blogg

Kommentarer är stängda.