Valla katter!

Jag vill rekommendera en läsning av artikeln Som att valla katter, på Skola och Samhälle. Den är både humoristisk och full av poänger, av Gunilla Molloy som följt SUs samtalsserie under hösten. Och metaforen är klockren:

Att försöka styra skolan sa Ulf P. Lundgren, är att som försöka valla katter. Det går inte, de springer alla åt olika håll.

Alla kattägare vet ju hur svårt det är få katter dit vi vill få dem 🙂

Vidare framgår det att debatten har vissa brister:  ”Bristen på framtidsberättelser, av analyser av morgondagen och av samhällsutveckling var också påfallande enligt Forsell […]” Och det är något som jag själv upplever – man går gärna tillbaka och uppehåller sig i nuet, och i allt mindre grad ser att det finns en morgondag och en framtid som kanske inte alls kommer se ut som dåtiden eller nutiden.

På tal om konsensus:

Lärarutbildningen var universitets och samhällets viktigaste utbildning, sa Kåre Bremer inledningsvis, och alla nickade instämmande. Lärarlönerna måste höjas, sa Mette Fjelkner och alla nickade. Ämneskunskaperna måste fördjupas, sa Eva-Liisa Siren och alla nickade. Vi måste tala väl som skolan, sa Lotta Edholm och alla nickade.

Rekommenderad läsning alltså!

En kommentar på artikeln av Hans vill jag gärna ta med: ”det finns 9 miljoner experter på skola i Sverige, några av dem har tydligen suttit i panel

2 tankar på “Valla katter!

 1. Bertil Törestad

  Utmärkt Monika!

  Det är denna konsensuskultur jag försökt bekämpa under ganska lång tid nu. Genom vänliga propåer och mer provokativa påståenden har jag försökt väcka folk till realism om vad det är som håller på att hända i våra skolor. Artikeln av Molloy illustrerar ust den rädsla för nya idéer och förkärlek för plattityder och gamla ”heliga sanningar” som förekommit i åratal.

  Avslutningen på artiklen med kommentaren som Monika själv lagt in faller väl in i den allmänna samtalsläget; att alla svenska anser sig vara experter på skolan.

  Det är ju faktiskt så att bara för att man går till universitet eller skola och undervisar ofta så blir man ingalunda expert på förhållandena i Sveriges skolväsende. Var och en ser bara en flik av verkligheten och desutom tar man bara in det som passar. I offentliga debatter blir detta extremt tydligt; man yttrar bara politiskt korrekta åsikter, som i inlägget ovan.

  Jag skulle vilja säga att det behövs några djävulens advokater i lärarkåren som vågar gå emot strömmen och säga de sanningar som behövs så att vi slipper allt tjat om SKL, lärarnas arbetstider etc.

 2. Monika Ringborg

  Det är roligt när vi kan vara överens… 🙂

  Jag har skrivit till i inlägget att det var Hans som kommenterade i fall någon som läser det, kan få uppfattningen om att jag själv skrev denna kommentar i anslutning till artikeln. Blev uppmärksammad på att det var oklart formulerat.

  I viss mån är konsensus viktig att nå, men att vara för och emot är minst lika viktigt. Vi behöver inte alltid komma överens utan helt enkelt låta olika uppfattningar existera sida vid sida. Det ger dynamik och en förutsättning för utveckling framåt. Inte minst är det viktigt, som jag ser det, för lärare som hela tiden möter olika sätt att se på världen. Varför inte ta dem tillvara och göra något av dem i pedagogiskt syfte.

Kommentarer är stängda.