Är du en sån där flumpedagog?

Ja, jag uppfattas väl vara en flumpedagog, svarade jag. Men är nog något mitt emellan!

Det korta replikskiftet var mellan mig och en Björklundist. Och om man inte är det, ja då är man med automatik flumpedagog.

Jag har lärarledd undervisning, utgår från studenternas förutsättningar, är stenhård på att arbeta mot värderande och normativa inslag i texter mm. men jag ser inte mig själv sitta inne med sanningen om att något skall vara på ett visst sätt. DET kanske är det som skiljer mig från Björklundister.

Det är givande på ett sätt att vi har fått en rörelse som är så fast knuten i en speciell ideologi, för nu har vi fått en ny -ism och nya ord – Björklundism, Björklundist och det mallifierade tänkandet. För en rörelse liknar det – ut med det nya och in med det gamla! En del kritiserar skoldebattörer och lärarutbildare för att de inte har varit lärare i skolan och därför inte vet vad de talar om, samtidigt som denna kritik inte riktas mot vår utbildningsminister. Och ändå har ju han större makt än vad t.ex. några lärarutbildare har.

Jag vill ha en partipolitiskt ideologiskt obunden utbildningspolitik. Tidigare regeringar oavsett om det varit vänster eller höger har jag uppfattat att de baserat sig på forskningsresultat, sakkunniga och på en allmän uppfattning om vad vi skall ha skolan till. Aldrig tidigare har utbildningspolitiken på ett sådant markant sätts förmedlats som om det är en enda persons uppfattning om hur skolan skall vara. Aldrig tidigare har jag uppfattat att så många helt okritiskt köper det denna person för fram som om allt som sägs är en sanning och det enda möjliga.

Det här borde det forskas på. Vad är det för mekanismer som orsakar det här, och att det blir hart när omöjligt för andra med skilda åsikter att nå fram utan att dessa inkompetensförklaras.

Vad är då förklaringen till den sjunkande status och de allt sämre resultaten om man jämför med andra länder. Läste något i den nya kurslitteratur vi har i den nya kursen Utbildningshistoria och plats i samhället i den nya lärarutbildningen, som genererade förljande frågeställning:

Har feminiseringen av skolan och den ökade andelen av lärare och studenter med arbetarklassgrund bidragit till den sjunkande statusen?

När jag är ute i debatten upptäcker jag att det är flest män som har anslutit sig till Björklundismen och kanske är det en fråga om hur man ser på kunskap. Men det kanske är så enkelt att eftersom läraryrket blivit ett kvinnoyrke, sjunker statusen och lönerna. Därför att man betraktar det som mindre värt när det är kvinnodominerat. Kanske det fortfarande är så! Och när det gäller lärare och studenter med arbetarklassgrund, kanske det inte handlar så mycket om bristande förkunskaper utan om att de inte har med sig de rätta förkunskaperna och den rätta synen på vad kunskap och det rätta traditionella akademiska tänkandet. Och att det handlar mer om HUR något sägs än VAD som i själva verket sägs.

Men jag vill ändå komma tillbaka till tänkandet. Jag tror nu inte att kvinnor och män av födsel och ohejdad vana har skilda sätt att tänka. Men eftersom vi är uppfostrade på olika sätt (oftast iaf) så kanske vi ser på världen och tillvaron på olika sätt. Jag har t.ex märkt att kvinnliga filosofer (inte feminister) tolkar t.ex Platon och andra filosofer efter honom på ett helt annat sätt än vad manliga filosofer gör. Jag kan se en skillnad mellan nytt sätt att tolka och ett traditionellt. Därmed inte sagt att det inte skulle finnas kvinnor som tänker traditionellt. Det är bara en observation jag har gjort. Jag har också märkt att jag förstår på ett helt annat sätt när jag läser tolkningar gjorda av kvinnor än av män. Handlar det om prestige – män och kvinnor som blivit akademiskt etablerade både inom universitetsvärlden och inom ungdomsskolan av prestige håller fast vid det gamla sättet att tänka (som inte alls behöver vara sämre, men som ändå förhindrar nya tankar att växa och etablera sig)

Kanske jag är helt ute på djupt vatten här, men jag tycker ändå att det kan vara värt att diskutera.

18 tankar på “Är du en sån där flumpedagog?

 1. frekar06

  Monika,

  Jag får nog räkna mig som en så kallad ”flumpedagog” med tanke på att jag helt har ställt mig i opposition till hans politik. Folkpartiet med Björklund i spetsen har helt förbrukat sitt förtroende i mina ögon. Folkpartiet har fem procent av folket bakom sig, men agerar som om dem hade över femtio procent av folket bakom sig.

  Opinionen är emot honom och trycket på att han ska avgå ökade i och med grodan om informationsteknik. Men det är inte det mest allvarliga för honom utan det är att flera höga chefer ute på bland annat högskolor och universitet anser att hans sätt att styra är odemokratiskt. Med sådan kritik är det helt omöjligt för en utbildningsminister att sitta kvar på lite sikt. Att myndighets chefer på det sättet anklagar sittande utbildningsminister för att styra odemokratiskt har mig veterligen inte hänt i modern tid åtminstone. Situationen för honom blir allt mer ohållbar och jag undrar hur många fler ”Juholtare” han ska få göra innan han tvingas avgå.

  Fredrik

 2. frekar06 (@valaret2010)

  Det håller jag med om. Vi kan annars snart sätta ihop en ordbok över alla termer förespråkarna för Björklund använder om oss som inte står på hans sida. Det började med flum pedagog. Sedan hette det från Fjelkner att vi som var emot katederundervisning var ”de som ville lärarna illa”.

  Nu har jag haft en diskussion med en av förespråkarna för Björklund och det senaste är tydligen ”Taliban undervisning”. Det här börjar bli smått tröttsamt och användandet av sådana nedsättande kommentarer om andras undervisning lär knappast bidra till den dialog och diskussion som vi skulle behöva om morgondagens skolan. Nu verkar man snarast vara ute efter att göra om skolan till ett ideologiskt slagfält. Visst, vi kan köra den linjen. Men är det gynnsamt för svensk skola? Nej knappast. Men förespråkarna för Björklund har valt att dra det här till konflikt genom sina hätska utspel mot oss som inte företräder Folkpartiets linje. Då får de konflikt också. Vi som har läst lärarutbildningen har en vetenskaplig grund att stå på och efter den bör vi förändra skolan oavsett vad Björklund försöker införa!

  /Fredrik

 3. Monika Ringborg

  Jo, och jag hittar allt fler ord som vi kan kontra med, för att visa att det vissa kritiserar är något de själva praktiserar – t.ex. att man kritiserar ideologier, men samtidigt följer en själv. Det är svårt att se sitt eget ideologiska ställningstagande. För Björklundism är inget annat än en ideologi som dock inte är förankrad inom den pedagogiska vetenskapliga disciplinen utan i gammal traditionell ordning som inte handlar om pedagogik utan om att kontrollera folket och speciellt barn och ungdom.

  Vi har haft borgerlig utbildningspolitik, som jag till stora delar har kunnat ansluta mig till. Lpo94 som iofs var initierad av sossarna. Och det kan jag därför jag inte måste tycka att allt på den vänstra sidan är bra eller hållbart. Och man behöver inte tycka att allt inom folkpartiet är bra för att fortsätta vara folkpartist. Har sett exempel på försvar som till slut resulterar i att man talar emot sig själv.

  Det är inte politiker som strävar efter att få igenom sin egen partipolitik, som skall ha tolkningsföreträde inom utbildningen. De skall lägga upp ramarna och riktlinjerna, och sen ge dem som är utbildade förtroendet att klara av detta. Och de måste förstå att de professionella uppfyller uppdraget när de faktiskt gör det. En likvärdig skola innebär inte att alla skall få samma kunskaper eller samma utbildning. De nationella proven är inte i linje med strävan om en likvärdig skola, utan med en enhetlig skola.

  Utbildningspolitiker som går ut och genom sin retorik inkompetensförklarar hela lärarkåren, lärarutbildningen och dess studenter, därför att de vet att många har sina egna bilder av lärare, från då de själva gick i skolan och därför får vissa med sig, är inget som gynnar skolan. Inte heller får man dem man anser vara duktiga att söka till lärarutbildningen. För om de inte sökt till den hittills lär de väl inte göra det, om de riskerar att inkompetensförklaras trots att de följer läroplanen och uppfyller uppdraget.

 4. janlenander

  Jag tycker att greppet att formulera en -ism som man tillviter någon annan utan att kontrollera om något av det man tar med stämmer överens med det personen står för känns ganska lågt och jag blir riktigt besviken på dig.

  Det finns inget i ”Björklundismen” som jag ställer upp på men jag kallar mig ibland Janpedagog med undermeningen att jag står för Jan Björklunds värderingar: Mod, tålamod och raka besked. http://janlenander.wordpress.com/2010/11/27/mod-talamod-och-raka-besked/

 5. Monika Ringborg

  Ja, det är väl kanske likadant jag känner när jag blir tillskriven att vara flum-pedagog. Jag kanske vill poängtera något genom att göra likadant tillbaka, för lika lite som man skulle kunna se Björklund ha skapat en -ism, lika lite kan man se att de som står för något annat än Björklund och folkpartiets skolpolitik, är flum-pedagoger. Får man höra – är du en sån där flumpedagog och man svarar att jag kanske ses som en sådan och personen svarar: Jag hatar flumpedagoger! Då har det gått för långt i kampanjen mot allt annat än det som enligt vissa är det rätta sättet att se på skola och utbildning. Så, vad är min ”lek” med ord i jämförelse med det?

   1. Jan Lenander

    Motsättningarna mellan traditionalister och progressivister går långt tillbaka i tiden och det finns många traditionalister som gråtit bittra tårar över värre angrepp än ”flumskola” sedan långt innan Björklund.

 6. Monika Ringborg

  Jag talar om vissa av dem som har tagit till sig Björklunds syn okritiskt. Vad du gör nu är att diktera vad jag skall skriva på min egen blogg, kallar det lågt och att du är riktigt besviken på mig.

  1. Jan Lenander

   Jag försöker inte diktera vad du ska skriva, jag bara ifrågasätter något som jag tycker avviker från ditt vanliga sätt att argumentera.

   Jag har stor förståelse för att du vill hitta på en riktigt nedsättande benämning på människor som är både rigida och aggressiva i sitt sätt mot dig. Ifall du hade tagit till starkare ord och kallat dem ”Hitlerjugend” eller något liknande hade jag inte haft några invändningar. Vad jag ifrågasätter är hur torrt du har på fötterna när du blandar ihop Björklunds och deras åsikter.

   1. Monika Ringborg

    … Att de som har dessa åsikter tycker att Björklund är det bästa som hänt skolan och Sverige. Det har jag läst många gånger på nätet. Det är också de som gärna slår ner varje annan åsikt om skola och lärande, med att säga ”flumpedagog” eller flumskola.

    För även om nu inte Björklund står för detta själv och han säger ”flumskola” i en annan mening än vad man kan läsa ut av den, verkar en del ändå tolka honom fel!

    Jo, jag vet att det inte är mitt vanliga sätt att debattera, men det här kröp mycket nära min vardag och var oväntat. Och jag kände – varför inte kontra det med Björklundist. Och kanske en del förstår hur det känns att bli betraktad på ett speciellt sätt bara för att man inte står för samma sak (och förhoppningsvis börjar tänka till). Det har blivit så accepterat att prata om flumpedagog och flumskola och usel utbildning mm. Och det är faktiskt inte okey att göra det. Kanske Björklund skulle sluta prata om flum, flumskola och tramskurser om han menar något annat och inte vill att motsättningarna mellan olika grupper skall öka.

   2. Jan Lenander

    Jag har stor förståelse för din reaktion och din irritation över dessa ”styvnackade korkar” men ser att din vanliga konstruktiva dialog tar över mer och mer ju längre avlägsen händelsen blir. Detta välkomnar jag.

 7. frekar06 (@valaret2010)

  Jan,

  Tålamod och mod är viktigt. Dessa två ord handlar bland annat om att våga stå upp för friheten och för att någon annan kan ha en helt annan åsikt än den man själv har. Den respekten för att andra har andra åsikter om skolan, undervisningen och om lärandet håller dessvärre på att försvinna från skoldebatten.

  De som är anhängare av utbildningsministerns politik och som har ägnat sig åt rena frontal angrepp på andra lärares sätt att undervisa som inte stämmer överens med ministerns åsikter får nog ta och fundera över hur man för en konstruktiv debatt. För de här hätska utspelen om ”flum pedagog”, att vi som inte tror på katederundervisning är de som vill ”förstöra för lärarna” eller ”Taliban undervisning” är inte konstruktiva. De leder till destruktiva konflikter. Visst. Vi kan köra konflikt linjen. Men det kommer inte gynna svensk skola för fem öre.

  Jag tror vi ska undvika att diktera vad någon annan ska skriva på sin blogg. Det råder yttrande- och tryckfrihet & åsiktsfrihet i det här landet. Med andra ord är det den som driver bloggen som bestämmer vad som publiceras och inte publiceras. Det ska ingen annan ens försöka diktera!

  Fredrik

  1. Jan Lenander

   Vi är ganska många som menar att lärarnas möjligheter att uttrycka sin åsikter har gått upp rejält mycket sedan 90-talet.

   Jag blir ytterst förvånad över om du tycker att jag försöker diktera för Monika hur hon ska göra på sin blogg. Däremot vill jag ifrågasätta ett sätt att argumentera som jag tycker strider mot Monikas övriga sätt att vara som debattör. Det kändes viktigt att klargöra vad skälen var för ett sådant här inlägg.

   Det handlar om att ifall vi uppnår samförstånd kring en debattkultur så får vi lättare att kommunicera och minskar polariseringen i debatten.

 8. Jan Lenander

  Kampanjen mot Björklund som startat huvudsakligen från vänster utnyttjas av Alliansens högerflygel för att:

  1. Driva på friskoeexplosionen med ständigt tillflöde av nya PR-hungriga friskoleinitiativ. Allt för att marknaden ska göra vinster.

  2. Lansera dumheter som att klassstorleken inte spelar någon roll, läroböcker är onödiga och resurser inte behövs. Det är ju fantastiska argument för skattesänkare som vill spara pengar. http://jansyrligheter.wordpress.com/2012/02/21/spelar-klasstorleken-roll/

  3. Utmåla kompetens som något onödigt, åtminstone när det gäller elever som inte kan betala för den och utmåla lärare som några som inte anstränger sig, förändrar sig och bryr sig tillräckligt.

  Det är inte Björklund bakom de här hemskheterna.

  1. Monika Ringborg

   Nej, Björklund kommer med bra förslag ibland – lärarlegitimationen var ett exempel och att alla skall vara behöriga, samt det senaste med friskolorna. Felet är väl att förändringarna skall gå så snabbt att det riskerar att bli pannkaka av allt. Vissa saker måste ta lite tid att organisera och människors måste få tid att ställa om sig, både mentalt och intellektuellt. Och allt är inte svart och vitt!

 9. Pingback: Desperata angrepp från traditionalister « Fredriks blogg

Kommentarer är stängda.