Självklart att lärandet är prio ett…

Jag läste en kommentar på ett inlägg på Newsmill om Orsakerna till högskolans förfall av författaren till artikeln och jag studsade till.

[…] Många universitetslärare har en otroligt naiv inställning till fusk. Hemskrivningar är ju vanliga och där anser många att lärandet genom sådana går före fuskrisken. Jag tycker det är fel sätt att tänka.”

Självklart vet jag att fusk förekommer, och har kanske råkat ut för att någon gjort det utan att jag har märkt det och anser inte att det är acceptabelt att fuska. Jag är inte naiv! Men i mitt yrke utgår jag inte från att mina studenter skall fuska, så att jag konstruerar tentor och uppgifter för att förhindra fusket. De konstrueras efter att ett lärande skall kunna ske. Det är min prioritet.

Visst skulle man kunna fuska på så sätt att man låter någon annan skriva hemtentan, men det svåra med att fuska på det sättet är att man måste ha gått kursen för att kunna skriva tentan och få godkänt på den. Det kan vara svårt att fuska genom att skriva en hemtenta ihop också – har man varit lärare länge och bedömt femsiffrigt antal texter under årens lopp, ja då kan man se det. Speciellt om det inte finns en personlig ton i texten.

Jag har erfarenhet av att bedöma salstentor OCH hemtentor av samma studentgrupp som jag träffade under en hel termin i olika moment och skillnaden var enorm. På salstentorna blev det fakta, fakta, fakta till skillnad i hemtentorna där det förekommer argumentation, beskrivningar, analyser på ett helt annat sätt. Och det som förekom i hemtentorna stämde mer överens med hur studenterna muntligen visade sina kunskaper och sitt lärande. Jag som lärare kunde bara checka av i salstentorna, medan i hemtentorna kunde jag skönja en förståelse och ett erövrat lärande.

Jag är dock inte helt emot salstentor. De behövs i ämnen där minneskunskaper är viktiga och där det är fakta som gäller. Men alla ämnen är inte sådana att det bara räcker med eller är nödvändigt att lära sig fakta. Men att först lära sig allt som står i böckerna utantill för att sen i en sal utöver fakta presentera ett resonemang eller en argumentation på en uppgift som då är ny för en, utan att ta hjälp av böckerna är det nog inte så många som klarar av under en kurs som varar i fyra veckor, med en trave böcker att plöja igenom. Men viktigare är frågan – varför skall de klara av det? Varför lära sig fakta utantill när den finns i böckerna. Och varför skall man i denna tid skriva en tenta för hand när allt skrivande sker på dator? Men, som sagt i vissa ämnen är det med nödvändighet viktigt att lära sig fakta utantill.

Och var lär man sig bäst genom skrivandet av en hemtentamen – för det är i skrivandet man också lär sig. I en del fall är det i skrivandet det faktiskt sker! Troligen hemma på sin kammare.

Förebyggande av fusk är plagiatprogram som vi praktiserat ett flertal år.

6 tankar på “Självklart att lärandet är prio ett…

 1. Bertil Törestad

  Men Monika, vad är det som inte är minneskunskaper? Kan du komma ihåg något sådant?

  Jag säger än en gång, berätta om Karl XII:s tid utan att använda fakta eller minneskunskaper.

  Man kan inte ha en legitimerande utbildning där studenter ens kan misstänkas för att fuska sig igenom. Du tycker dig skönja förståelse i hemtentor. Men jag är säker på att du inte alltid ser fusket.

  Du är offer för en missriktad syn på kunskap där man tror att det finns något diffust bakom det minnet kan lagra. Så är det ju inte!

 2. Monika Ringborg

  Det är de kunskaper som uppstår när man kopplar ihop saker och ting med varandra. Vilket man många gånger gör i skrivandet. Jag kan få tankar under seminarierna då jag interagerar med mina studenter som jag aldrig tänkt tidigare. Jag kan få AHA-upplevelser som kan ses som insikter.

  Jag har inte någonstans skrivit att vi inte behöver fakta! Var, ta fram en enda utsaga där jag skrivit det.

  Nej, jag kanske inte alltid ser fusket. Men det kanske inte tentavakterna heller gör!

  Nej, jag tror inte det finns något diffust – men jag tror det finns ett tänkande som bygger på tidigare lärdomar som kopplas ihop till något nytt. Hur det riktigt går till vet jag inte. Men att lära sig innehållet i tio olika böcker för att vara helt förberedd inför en tenta där man inte vet uppgifterna i förväg, tror jag inte leder till något annat än rena minneskunskaper i form av fakta.

  Det finns något störande i att tänka sig vara en misstänksam lärare. Nej, jag friar hellre än fäller, tills jag fått bevis på att det verkligen har fuskats. Det är mig helt främmande att se framför mig en grupp av potentiella fuskare!

 3. frekar06 (@valaret2010)

  Bertil.

  Det du ägnar dig åt är att i princip se alla studenter som potentiella fuskare. Det är oseriöst och odemokratiskt. Då åsidosätter man nämligen en av de grundläggande delarna av rättssäkerheten i form av att man är oskyldig till motsatsen har bevisats. Så kan vi inte ha det i en rättsstat. Med ditt sätt att resonera kan vi inte ha salstentamen heller då man alltid kan misstänka att någon fuskar. Vi kan för att tala klarspråk inte ha någon examination alls eftersom risken för fusk alltid finns oavsett examinationsform.

  Du är en av de där traditionella konservativa som vill att allt ska vara som det alltid har varit. Men omvärlden förändras i en mycket snabb takt. Och de högskolor och universitet som inte anpassar sig till dagens samhälle utan försöker hålla fast vid hur det alltid varit kommer inte överleva. Utveckling och mångfald är bra ord för en framgångsrik högskola. Detta har många tagit fasta på också, men särskilt inom området kring mångfald i vid bemärkelse finns det en klar förbättrings potential!

  /Fredrik

  1. Bertil Törestad

   Ja, Fredrik, ordet demokrati dyker upp både här och både där.
   Polisen som har hastighetskontroller är väl då mycket odemokratiska eftersom man då ser bilisterna som potentiella trafiksyndare.? Menar du att det inte finns någon som helst risk för fusk på olika typer av prov????

   Min Käre Fredrik, du är en som försöker verka som en avantgardist i den nya omvärlden. Du slänger dig med ordet demokrati och mångfald, och vill att högskolorna ska anpassa sig till dig. Det har de delvis gjort. Därav haveriet.

   1. frekar06

    ”Man kan inte ha en legitimerande utbildning där studenter ens kan misstänkas för att fuska sig igenom.”

    Så skrev du Bertil. Om man ska ha det som du vill kan man inte ha salstentamen heller då det även där finns en risk för fusk. Man kan inte ha någon examinationsform alls då risken för fusk alltid finns.

 4. Monika Ringborg

  Jag kör Essingeleden flera gånger i veckan och hastighetsbegränsningen är 70 km/tim. När det inte är köer, kör ett stort antal bilister för fort. Det behöver man inte ha hastighetskontroller och övervakningskameror till för att upptäcka. Det ser man helt klart och tydligt genom att jämföra med den hastighet man själv håller.
  Svårare är det att se vilka som frestas köra för fort på bakvägen till Nynäshamn, då det är en vanlig landsväg. Och det finns ofta någon (som jag t.ex.) som håller hastigheten och får en svans bakom mig. Om jag inte stannar och släpper fram dem. Jag kan inte se att de kör för fort. Där behöver man övervakningskameror för att verkligen få koll på att de kör för fort om de inte finns någon bil som hindrar dem.

  Vi kan inte stänga bakvägen till Nynäshamn för att de utan övervakningskameror frestas köra för fort. Med tanke på att utan övervakning kan vi inte veta hur många kör för fort, även om vi ser någon då och då göra det. Vi kan inte heller säga att de som är i min svans egentligen vill köra för fort.

  När det gäller fusk är det inte samma förhållande som på Essingeleden utan mer som på bakvägen till Nynäshamn. Det går liksom inte att se att det fuskas i stor omfattning. Och därför vet vi heller inte hur stort fusket är. Det gäller såväl hemtentamen som saltenta. Vi kan inte se om vi inte visiterar studenterna om de har fusklappar med sig eller om de fuskar på annat sätt. Numera kan det ju finnas flera sätt genom tekniken. Och vi kan ju knappast införa visitering eller att beslagta vuxna studenters mobiltelefoner, speciellt om det kräver visitering. Eller kan vi, i så fall har det gått alldeles för långt.

  Vi kan inte övervaka fusket med kameror. Eller det kanske finns en del som skulle vilja det.

  På Essingeleden finns det inte potentiella fortkörare. De finns fortkörare och de som håller hastigheten.

  Det var lite knepigt att använda den där liknelsen, men jag tror det går ihop.

Kommentarer är stängda.