Kommentar


Om studenterna inte hinner lära sig något under en kurs, vad är det då som skall examineras på en salstenta. Deras brist på lärande?

15 tankar på “Kommentar

 1. Monika Ringborg

  Man måste ge studenterna förutsättningarna för att lära sig under en kurs, så att de kan examineras på en salstenta … Därför passar inte salstentor som examination i alla kurser… Svårare än så är det inte!

   1. Monika Ringborg

    Jag har förklarat i ditt eget inlägg i mina kommentarer och även i mitt eget inlägg längre ner… det finns massor av förklaringar på vilken innebörd denna mening har.

   2. Bertil Törestad

    Men Monika du skriver att studenterna ska kunna lära sig så att de kan examineras på salstentor, därför passar inte salstentor på alla kurser…

    Tillåt mig undra…

   3. Monika Ringborg

    Ja, undra på du, men du kan ju också läsa mina kommentarer och inlägg så behöver du inte fortsätta undra. 🙂 Jag klistrar in två av kommentarerna!

 2. Maths

  Nej, elevers brist på lärande brukar väl snarast mätas på internationella jämförelsetest som PISA. Så låter det i alla fall i den offentliga debatten. 😉

  1. Monika Ringborg

   Jo, det är sant.
   Min tro har iaf varit att det är studenternas lärande man skall bedöma inte deras brist på lärande. Om det är så, måste ju lärandet vara prio ett och inte metoden för att förhindra fusk, om den metoden resulterar i en brist på lärande. 😉

   1. Bertil Törestad

    Det finns ingen metod mot fusk som ska förhindra lärandet.
    Tvärtom bidrar metoderna till att lärandet är ett riktigt lärande och inte bara byggt på otillåtna metoder vilka inte inneburit något lärande alls. Ett universitet har som plikt att se till att studenter inte smiter förbi lärandet, ok?

   2. Monika Ringborg

    Nej, det skall inte förhindra det, men konsekvensen kan bli det. Om så sker, är det lärandet som är prio ett, som jag ser det och utifrån mitt uppdrag. Jag bedömer att salstentor i de ämnen jag undervisar i, skulle förhindra lärandet.

    Men du behöver inte hålla med! Det innebär dock inte att min bedömning är oriktig. Därför i vissa ämnen leder salstentor till ett lärandet, men i vissa ämnen förhindras lärandet.

   3. Bertil Törestad

    Lärandet äger rum jämt. På väg till universitetet, vid samtal med kurskamrater, när man ser något på tv, under en promenad, kanske när man älskar, när man skriver på en blogg,
    studerar en tidning och möjligen även i universitetsmiljö.

    Lärandet är inget specifik med vissa situationer eller miljöer. Du sade någon gång att man minns bäst i samma rum som där man har lärt något. Det stämmer och har med minnespsykologiska fynd att göra. När man upplever (lär) något så kodas allt omkring det som är i centrum för lärandet in, även rummets utseende och de emotioner man har. Ju mer man senare kan efterlikna dessa omständigheter igen, desto lättare minns man.

 3. Monika Ringborg

  # Kommentar på Bertils blogg.
  Monika RingborgMar 4, 2012 12:13 AM

  forts.

  Jag behöver inte förändra någonting i en salstenta mot vad som gäller i en hemtenta. Men det troliga är att det skulle bli en övervägande skillnad vad gäller hur många som skulle få godkänt och i vad de skulle lära sig. För kraven skulle ju vara desamma. De skall underbygga beskrivningar och analyser med stöd av i första hand momentets litteratur, därefter föreläsningar och seminarier! Sidhänvisningar eller kapitel skall redovisas.

  Därför att de inte skulle hinna skriva den. För de skulle behöva komma ihåg på vilken sida ett innehåll finns.

  Här är ett exempel för nya studenter:

  Texten ska vara språkligt genomarbetad och försedd med korrekta referenser enligt fotnotssystemet. Den totala textmängden bör inte överstiga ca 2500 ord, vilket ungefär motsvarar 4 sidor text skrivet i Times New Roman 12 punkter, enkelt radavstånd. Texten ska vara försedd med försättsblad, där följande ska vara angivet: namn, födelsenummer, kursnamn, seminariegrupp och namn på seminarieledare.
  Texten ska både visa prov på förtrogenhet med kurslitteraturen och din förmåga att föra ett självständigt resonemang. Det ska alltså finnas tydliga och korrekta hänvisningar till kurslitteraturen. Det är tillåtet att även använda andra källor, och i så fall ska dessa anges. Dessa källor kan dock inte ersätta kurslitteraturen. Ett självständigt resonemang innebär att det inte räcker att bara återge vad du finner i litteraturen, du ska också försöka föra en lite mer självständig diskussion kring de frågor som behandlas. Inget allmänt tyckande, utan just en reflekterande diskussion.

  Seminarietiden skulle än mer än nu riktas mot tentan. Hos mig har studenterna fyra veckor på sig att läsa igenom en hel bunt med böcker, följa med på seminarierna och göra en VFU-uppgift som de skall redovisa. Skall de dessutom lära sig böckerna utantill för att ha någon möjlighet att göra salstentan, kan vi ju lägga ner examinationerna. För de skapar allt annat än det lärande av de dom går för att lära sig.

  Men inte ens om studenterna får åtta eller tolv veckor på sig förordar jag salstentor i de ämnen jag undervisar i.

  Frågan är alltså – Vad är det vi skall examinera. Deras lärande av ämnet eller deras förmåga att läsa in ett stort antal text på så kort tid som möjligt och vad de kan prestera i en konstruerad situation. Seminarierna är inte i samma sal och deras inläsning och inlärning har skett hemma på kammaren. Så … varför då examinationen i en speciell sal under ett visst antal timmar. Det är en gammal tradition som inte är överensstämmande med den tid vi lever i. Kanske i vissa ämnen, men inte rent generellt.

  Så, vad är det vi skall examinera
  #
  Monika RingborgMar 4, 2012 12:33 AM

  Jag anser att det är lika ogörligt för mig att förorda hemskrivningar inom det naturvetenskapliga området som det är för dem i det området att förorda deras former av examinationer. Jag skulle inte ens komma på tanken att göra det.

  Det är dom som verkar inom områdena som har kunskapen och vet vad som fungerar och leder till det lärande och inlärning som är målet.

 4. Pingback: Kritiken mot lärarutbildningen – ett korthus? « Fredriks blogg

Kommentarer är stängda.