*Not.


Hur svårt kan det vara ….

…. att skilja på sak och person, när någon redogör för en filosofi eller teori?


2 tankar på “*Not.

  1. Maths

    Det är mycket svårt. För det gäller att man kan se filosofin eller teorin som något med eget liv, något som finns även utanför den person som skrev ner formuleringarna. Visst kan koppling bli stark, som mellan existentialismen, Sartre och de Beauvoir (för att ta ett aktuellt exempel från Pedaggogiska Magasinet); visst är det människor som gör formuleringarna utifrån sina förutsättningar och värderingar. Och det är där de flesta fastnar. De kan inte se tankar som något i sig. Det kräver att man kan ta olika perspektiv, vilket många har förvånansvärt svårt med.

  2. Monika Ringborg

    Jo Maths, det måste vara mycket svårt, med tanke på att så pass många tror att man uttrycker något man själv står för, när man egentligen uttrycker tankarna som något i sig själva. Och det är ju inte jag som har producerat dem. Och inte heller behöver jag hålla med eller stå för dem själv. Och inte har det något med vad jag kan eller inte kan. I mycket liten grad handlar det om mig själv.
    Tack för dina kloka ord!

    Skall kolla artikeln i Pedagogiska Magasinet – de Beauvoir är en spännande filosof.

Kommentarer är stängda.