När blir förskolan obligatorisk?

Det har kommit ett förslag om att förskoleklassen skall bli obligatorisk just för att det blir lättare för barnen och lärarna att starta undervisningen i första klass. Det är svårt att säga emot ett sådant förslag. Men när jag betänker att gymnasieskolan i praktiken blivit ett måste att gå igenom, med tanke på arbetsmarknadens höjda krav på sina anställda, skulle det innebära att den yngre generationen är i statens och samhällets kontroll från 6 till 19-årsåldern (cirka). Om man räknar in alla barn som måste vistas på förskolan på grund av att föräldrarna måste arbeta, innebär det att vi har kontroll över den yngre generationen nästan från födseln till de blir myndiga och några år därefter. Nu finns det iofs vare sig förskole- eller gymnasieskoleplikt, så de som vill har friheten att göra något annat. Men finns det några alternativ? Alla har ju ansvar för sin egen försörjning och de flesta unga vill gärna lämna hemmets härd och leva som vuxna när de uppnått en viss ålder.

När något blir obligatoriskt, dvs. i form av plikt förändras också förutsättningarna, samt också möjligheten för föräldrar och andra att göra sin röst hörd eller faktiskt sluta. Är det en överordnad plikt, så är det ett måste. Här handlar det inte om en enskilds pliktkänsla, utan om ett tvång.

Jag är en stor förespråkare för kunskapsinhämtning och lärande. Men ändå vill jag ställa frågan varför det inte finns någon möjlighet att avsäga sig att få kunskap, dvs. ta del av det som andra bestämmer att man skall kunna. För så är det inte idag. Den som inte får godkänt läggs det stora resurser på att se till att så sker. Visst kan någon vägra att lära sig, men det blir stora konsekvenser.

Och vi ser det som en omtanke om den yngre generationens möjlighet att  klara sig i livet, få ett bra jobb och i bästa fall, bli en person som kan göra världen bättre. Tanken och intentionen är både god och sympatisk. Men frågar vi någonsin barnen och ungdomarna själva hur de vill ha det och vad de vill lära sig. Hur de vill att den skola de skall vistas i under en sådan lång tidsperiod skall vara organiserad eller vet vi som är vuxna bäst.

Om jag skall vara mycket drastisk handlar det om att staten och samhället får kontroll över den yngre generationens tänkande och kunskap. Är det den skola vi vill ha, när vi talar om individens frihet att kunna välja. Därför är det så förvånande att politiska partier som har detta med i sina partiprogram arbetar mest på att få kontroll över vilken kunskap som eleverna får med sig.

Jag kan ge massor av förklaringar på varför kontrollen av befolkningen är så starkt rotad i kulturen, genom att referera till olika typer av maktteorier. Men det kommer jag inte göra. Jag vill hellre ställa frågan varför vi inte kan släppa in de unga i vår värld och se dem som viktiga aktörer i vår strävan efter att skapa en skola där alla får möjligheten att växa utifrån de förutsättningar de har. Möjligheter att bli den individ de är ämnad att bli, även om det finns vissa krav som hon måste nå upp till. Tankens och viljans frihet behöver inte stå i motsättningen till det ansvar vi alla har för våra egna likaväl som för andras liv. Det kan snarare vara en tillgång för vuxenvärldens omsorg och strävan efter att genom utbildningspolitik skapa ett samhälle alla kan få en plats i. Men, till syvende och sist måste det vara en självklarhet att få välja platsen själv…. Men, kan motargumentet vara – men tänk om alla vill ha samma plats?

Frågan är alltså om det är mer obligatorium vi skall införa eller om vi skall satsa kraften, öka resurserna och behålla en rimlig kontroll inom den skola som nu är obligatorisk (om det nu är syftet att göra den bättre än vad man anser den vara gm obligatorisk förskoleklass). För med obligatorium ökar kraven för alla, inte minst för alla som skall organisera, utbilda och kontrollera att alla följer kraven. Om den nuvarande skolan inte fungerar, borde det väl vara bättre att satsa på den, istället för att föra in ytterligare obligatoriska stadier som till slut kommer att stöta på samma typ av problem.

Förskoleklassen fungerar uppenbarligen relativt bra nu, även om det sägs att den inte gör det överallt. Kanske en uppstramning kan behövas, men behöver den bli obligatorisk för att det skall kunna ske. Förskolan har en läroplan och utbildad personal och en verksamhet som fungerar, trots att den är frivillig (även om de flesta har sina barn i den). Vad kan ett obligatorium tillföra?

När förskoleklassen har varit obligatorisk en tid, är frågan NÄR förskolan kommer bli det? För man kan komma fram till samma slutsats att det är det som föregår som är viktigast att få kontroll över, så det som kommer efter fungerar bättre. Strävan efter perfektionism kan helt enkelt bita sig själv i svansen till slut.

2 tankar på “När blir förskolan obligatorisk?

 1. Maths

  Förslaget om skoltvång från 3 år dök upp redan för ett år sedan. Det var SSUaren Garbiel Wikström som skrev om det i SvD. Men det är väl inte riktigt gångbart i riksdagen än, tack och lov.

  Och som du skriver, så är det idel vällovliga avsikter som radas upp som argument. Men är de egentligen hållbara? När Sverige och dess elever presterade som bäst, fanns inte ens 6-åringarna i skolan; förskolan var daghem; gymnasiet var inte ens ett underförstått tvång. Jag tänker så här: vad var det som fungerade då men som har slutat fungerat nu under de senaste 10-20 åren?

  Sedan kan man bara konstatera att de som leder Utbildningsdepartementet idag offentligt har sagt att man siktar på en elit och på nobelpristagare.

  1. Monika Ringborg

   Ett tänkvärt argument du lägger fram

   När Sverige och dess elever presterade som bäst, fanns inte ens 6-åringarna i skolan; förskolan var daghem; gymnasiet var inte ens ett underförstått tvång.

Kommentarer är stängda.