Då sänker vi väl kraven i grundskolan också …

… och inrättar studiegångar med lägre krav inom de teoretiska ämnena. Varför skall alla som går i grundskolan kunna komma in på gymnasiets program som har hög teoretisk nivå.

Ja, med tanke på det senaste debattinlägget på SvD opinion där man menar följande borde detta var nästa rimliga beslut:

En andel av eleverna har inte de teoretiska förutsättningarna för högskolestudier men dessa elever kan ha mycket goda förmågor när det gäller praktiska ämnen. Jag uppfattar att det är just detta som ligger bakom regeringens införande av praktiska yrkesprogram på gymnasiet. (Elisabeth Fernell)

En fråga är vilka teoretiska krav vi talar om. En annan fråga är varför vi då inte skall sänka kraven i grundskolan i svenska, matematik m.fl. med tanke på att alla inte klarar av dem heller utan extra stöd, pedagogiska metoder, hjälpmedel. Det finns elever i grundskolan som kan resonera på samma sätt som elever på yrkesprogrammen, att de inte behöver det skolan erbjuder eller vill att de skall lära sig. Och de som är fullständigt ointresserade.

Självklart är det viktigt med kvalitet i skolan, och som Baylan skriver, med inspirerande, stödjande och motiverande lärare. Men det finns en faktor att addera i skoldebatten – individens förutsättningar för att klara de teoretiska krav som skolan i dag ställer. (SvD1)

Jag håller med Ibrahim Baylan när han menar att det inte är någon lösning att sänka kraven och att som Björklund föreslår ha yrkesutbildningar som är helt utan teoretiska ämnen. Håller även med att det knappast är att stärka utbildningarna.

Sökandena har minskat kraftigt efter den nya ordningen. Och det säger väl att det finns många som vill ha kvar den teoretiska delen. Det borde ha blivit rusning till dessa program av alla som inte anses ha förutsättningar för teoretiska studier.

[…] Vägen dit var lägre kunskapskrav och därmed slopad högskolebehörighet. Resultatet är att andelen elever som studerar på yrkesprogrammen har minskat kraftigt, vilket leder till brist på gymnasieutbildade inom en rad branscher.

Det är förvånande när man tror att det bara är inom teoretiska områden som man behöver teoretisk kunskap och att universitetsstudier bara kräver det. För att klara av universitetsstudier behövs även praktisk kunskap och en förmåga att kunna tillämpa teorier mm. Och livet är långt och byte av yrke blir alltmer en regel. Men även här ser man att rådande utbildningspolitik vill begränsa studier på universitet till att omfatta endast teori.

Unga människor vill inte gå in i en utbildningsmässig återvändsgränd. Att sänka kraven och kunskapsnivån är inte att ”uppvärdera” utbildningen, tvärtom. (SvD2)

Denna uppdelning mellan teori och praktik är olycklig och speciellt att man återinför den inom utbildningsområdet. Nej, satsa hellre på en undervisning som både i grundskolan och på gymnasiet skapar förutsättningar för elever med olika behov, olika intressen mm. Det vore att värdera upp utbildningen.

Kvalitetshöjning kan aldrig vara att sänka kraven. Och om man tror att elever väljer yrkesprogrammen för att de inte skulle klara av den grundläggande teoretiska kunskap som ger behörighet, kan vara ett tecken på att man tror det är svårare att lära sig ett teoretiskt yrke än ett praktiskt inriktat yrke.

Visst kan jag hålla med om att det finns fallenhet för antingen eller, men från det till att ta bort de teoretiska ämnen helt och hållet som Björklund vill är steget långt.