Idén är inte så dum, men …

… att låta studenter från toppuniversitet eller toppstudenter läsa in pedagogik under sommaren och sen vara lärare i grundskolan, måste innebära ett begränsat ansvar. (se artikel SvD) Speciellt med tanke på att man i artikeln menar att det är i låginkomsttagarområden som dessa lärare skall gå in och vara en inspiration och ge ett lyft till skolorna som om låg inkomst är lika med behov. Man skulle tänka sig att elever i höginkomsttagarområden också behöver inspiration, men av en helt annan orsak. Det som saknas i respektive områden blir då på så sätt tillgodosett. Om man nu väljer att göra sådana generaliseringar. Därför behöver studenter från olika universitet, ämnesområden mm, bli lärare i alla typer av områden. Man utgår i artikeln från ett sätt att se på kunskap och på vad skolan skall vara till för. Risken om man fokuserar på låginkomsttagarområden, som om låg inkomst är lika med behov av inspiration och ett lyft för skolorna, är att man här riskerar bemöta dem som går i dessa skolor med en ”veta-bäst-attityd” och en signal om att ”ni-är-sämre-än-oss.

Att låta studenter från toppuniversitet undervisa under några år i början på karriären, kan vara ett sätt att tillföra resurser och få in nya idéer i de svenska skolorna. I USA pågår ett sådant projekt med stor framgång, vilket skulle kunna vara en förebild och inspirera till liknande här, inte minst i de så kallade problemområdena. Det skriver Aron Modig, KDU, och debattören Nima Sanandaji.

I artikeln använder man marginaliserade områden, låginkomstområden och problemområden, vilket jag ser som olyckligt ihopblandning. Ett låginkomstområde behöver inte vara något problemområde. Kanske ett tydliggörande av artikelförfattarna på vilket sätt man buntar ihop dessa områden skulle ha behövts för att undvika missförstånd.

Ett liknande initiativ är onekligen värt att prova i Sverige. Varför inte aktivt uppmuntra riktigt duktiga studenter att spendera några år i början av karriären på att undervisa? Studenterna kan ges några månaders pedagogisk utbildning under sommaren och sedan få möjligheten att undervisa i olika skolor, inte minst i så kallade problemområden.

För övrigt skulle många behöva arbeta några år i skolan, som t.ex. lärarassistenter. Inte minst personer i ledande positioner och inom politiken skulle behöva den erfarenheten. Då man här har ledaransvar och bestämmer en hel del utan att i egentlig mening veta hur det verkligen här ”på andra sidan” om ”katedern”.  Alla har varit elever, men den kunskap man får som elev går inte att direkt tillämpa som lärare. Man byter helt enkelt perspektiv och måste börja tänka på ett helt annat sätt. Det är mycket man inte känner till som elev eller student om vad yrket verkligen innebär. De flesta inkl. jag själv började min utbildning med min egen skoltid och sätt att lära i bakhuvudet som grund. Men genom utbildningen och erfarenhet från praktikplatser och inte minst under min egen yrkesverksamhet som universitetslärare, har den erfarenheten tonats bort betydligt. Och det räcker inte med en ”sommarkurs” i pedagogik för att den egna erfarenheten inte skall bli utslagsgivande. Och det tar sin tid att få studenter att bli mottagliga för att släppa den delen, om de ens är medvetna om att den syn de har på skola, utbildning och lärare har att göra med egen erfarenhet av att vara elev.

Idén är inte så dum, men det finns en hel del man måste ta i beaktande och ett av dem är beaktande av nödvändigheten av ett begränsat ansvar, inte att dessa lärare skall få huvudansvaret för ett ämne eller en klass.

Det verkar ändå finnas en insikt om att lärarexamen behövs.

De som fastnar för läraryrket kan följa upp de inledande undervisningsåren genom att läsa in en lärarexamen, medan de som bara undervisar några år kan dela med sig av sina viktiga kunskaper och erfarenheter till skolungdomarna. Och kanske själva lära sig en livsläxa under processens gång. Som incitament kan kanske de som fullbordar programmet erbjudas en nedskrivning av sina studielån?

Jag är personlig mycket positiv till flera vuxna i skolan än lärare och rektorer, men de får aldrig ersätta behöriga lärare. Då hamnar vi i en situation där yrket riskerar att få en ännu lägre status och där mycket av den erfarenhet, pedagogiska, didaktiska och ämnesdidaktiska kompetens som nu finns riskerar att gå förlorad. Det räcker inte med att vara en toppstudent, vad detta än står för.

7 tankar på “Idén är inte så dum, men …

 1. Bertil Törestad

  Den behörighet som lärare anses ha är sannerligen värd att granska. Praktiken innan en nybliven lärare kommer ut i skolorna är begränsad och den didaktik och pedagogik som studeras kan knappast bädda för en framgångsrik karriär. Att kunna förmedla det man själv kan till andra är inte en färdighet man kan lära sig genom blott studier. Det är helt klart att det finns ”naturliga” pedagoger.

 2. Monika Ringborg Inläggets författare

  Visst och med utbildning blir dessa ”naturliga” pedagoger professionella. Sen handlade inte mitt inlägg om behöriga lärare och innebörden av detta. Man talar inte om ”naturliga” läkare. Alla vet att det krävs en läkarutbildning och behörighet. Likadant gäller läraryrket, men det verkar en del inte känna till.

  1. Monika Ringborg Inläggets författare

   Det är i så fall högre kvalitet i utbildningen man skall satsa på om den inte anses vara tillräcklig, inte byta ut den mot en sommarkurs i pedagogik för ”naturliga” pedagoger.

 3. Bertil Törestad

  ”Jag är personlig mycket positiv till flera vuxna i skolan än lärare och rektorer, men de får aldrig ersätta behöriga lärare. Då hamnar vi i en situation där yrket riskerar att få en ännu lägre status och där mycket av den erfarenhet, pedagogiska, didaktiska och ämnesdidaktiska kompetens som nu finns riskerar att gå förlorad. Det räcker inte med att vara en toppstudent, vad detta än står för.”

  Visst anknyter du in diskussionen till behöriga lärare!

 4. Jan Lenander (@janlenander)

  För mig känns det här som en Quick-fix när det är svårt att rekrytera tillräckligt många behöriga lärare. Det känns lite förolämpande mot ett viktigt yrke att toppstudenter ska ägna sig åt det några år för att sen gå vidare till ett riktigt kvalificerat jobb. Borde det inte istället vara tvärtom att människor med erfarenhet av andra yrken lockades till skolan. Visst behöver eleverna möta vuxna med andra erfarenheter.

  1. Monika Ringborg

   Jo jag håller helt med dig om Quick-fix och att man egentligen inte vet vad det innebär att vara lärare. En sommarkurs i pedagogik, för att nämna något.

Kommentarer är stängda.