När forna profeter och andra religiösa företrädares budskap förvanskas

Vi har sett det förut. En religion som förtrycker sina medlemmar och tillber en profet som levt för tusentals år sen. En religion som har en Bok som föreskriver hur människan skall leva. Och flera gånger kommer det fram att tiden som gått också har förvanskat de ursprungliga budskapen.  Själv har jag sett det tydligt gällande Jesus budskap, men även gällande Martin Luther som anses vara den som förordade att hålla människan i tukt och förmaning. Det stämmer inte alls! Och hur har Jesus budskap förvaltas av kristendomen under de tusentals år sen han levde, vare sig det handlat om protestantism eller katoliscism? Det är svårt att känna igen Jesus budskap i hur kyrkan vuxit fram, med den många gånger oförsonande hållningen till dem som inte lever upp till kraven eller till dem som inte har någon tro.

Själv tog jag tidigt beslutet att det inte var möjligt att ansluta sig till en religion med tanke på att jag hade en helt annan bild av Gud och Jesus. När jag var tretton år gammal, tog jag beslutet att inte konfirmera mig – och jag sa – om det finns en Gud, så kan han inte vara speciellt snäll, utan diktatorisk. Jag avstod från det där konfirmationssmycket som jag gärna ville ha, då jag såg det som falskt att konfirmera mig när jag ändå inte kunde tro. Det blev på så sätt en meningslös ritual för mig. Men även om jag inte trodde eller än idag tror på en Gud, så var och är min bild av Gud om han funnits eller finns som god, förstående mm. och inte någon som kräver fullständig lydnad eller liknar en historisk plantageägare som straffade sina slavar med piskrapp om de inte gjorde som han sa till dem.

Nej, det är människans verk och tolkning av skrifterna och av profeternas budskap, som förvanskat profeternas budskap. När jag i vuxen ålder såg en serie om Jesus liv i vilken de exakta formuleringarna ur Bibeln fanns med, förstod jag verkligen vad han velat säga. Jag tror att Jesus fanns, men är mer tveksam till att han var Guds son.

Under några veckor har jag sett ett program om Muhammeds liv, och i det visas på vilket sätt hans liv var och vem han var på ett sätt som har få motsvarigheter till hur hans budskap har förvaltats av en del inom Islam. För att inte tala om hur många av de citat från Koranen som öppnar upp för flera tolkningar, där de ledande väljer en tolkning som är till förfång för församlingarna eller folket.

Jag skulle vilja tro på Gud, men under mitt liv har jag sökt efter de där tecknen som andra får. Men de har aldrig dykt upp. Om det inte är så att det måste finnas grupper av tvivlare och att det är Guds avsikt att det alltid måste finnas sådana grupper för att människan inte skall hamna i stagnation och i förtryck som tyvärr sker inom religionerna och används som medel för en del att få gudomlig makt, utan att någonsin bli eller ha gudomlighet. Och varför skulle Gud straffa den som inte kan tro, även om denne för övrigt lever ett liv som inte går ut på att göra andra eller sig själv illa?

Nåväl, kanske är det mitt sätt att ändå att finna en väg till att kunna tro på att det finns en Gud. För det är ju märkligt att tron på Gud har funnits i tusentals år, och det bara skulle vara människans konstruktion. Och varför finns så många tvivlare om det inte skulle finnas ett syfte med det (om nu Gud finns).  Platon trodde på en Gud överordnad alla andra gudar under den grekiska antiken, om man skall utgå från att han aldrig problematiserade gudarnas existens. Möjligen var det otänkbart för Platon att skriva ner en sådan problematisering med tanke på vad han kunde ha utsatts för. Men Gudatron fanns. Om det råder ingen tvivel.

Jag vill tro att det finns någon överordnad GOD makt som vi kallar för GUD, men det är så oerhört svårt att göra det, åtminstone med den definition på God som jag gärna ansluter mig till.

Min poäng är i vilket fall, är att det inte är religionernas eller profeternas budskap vi skall slå ner på, utan de som tolkat dem i syfte att nå makt över människorna. Kanske är det mer kulturellt och politiskt än religiöst betingat? Vi kan inte utse alla som tillhör Islam efter extremister eller fundamentalister som tolkar orden i Koranen efter sina egna syften. På samma sätt som präster m.fl. tolkar och tolkat orden i Bibelns gamla och nya testamente. Att kvinnor skulle täcka sig har en historisk förklaring – det var för att skydda sig mot de män som genom att ge sig på Muhammeds kvinnor, komma åt honom. Det finns även andra formuleringar i Koranen som inte alls klart och tydligt föreskriver det som vissa ledare påtvingar människorna inom en viss religion. Vi kan hitta en del i Bibeln också.

Det finns även olika tolkningar av Shiara-lagarna. De skall enligt de som forskat kring dem, också ha förvanskats av vissa grupperingar.

Jag rekommenderar serien om Muhammeds liv i TV2 om den går i repris eller på SvT-Play. Intressant att ta del av annan information än den propaganda som alla inom en viss religion omfattas av.

2 tankar på “När forna profeter och andra religiösa företrädares budskap förvanskas

  1. Henrik Birkebo

    Intressant att ta del av sina tankar, Monika. Att prata om Gud på det här sättet är synnerligen ovanligt inom akademin. Själv läste jag i somras Ola Sigurdsons ”Det postsekulära tillståndet” med stor behållning.

Kommentarer är stängda.