Blogg

 • Artiklarna finns under kategori Artiklar i bloggen, där det finns kommentarsmöjlighet. Kort inledning här.
 • Publicerade artiklar
 • Varför blir det så här?
 • Vad krävs av lärare?
 • Mötet med Athen och hennes historia
 • Aristokles historia
 • Människan Platon och hans akademi
 • Visionen och verkligheten
 • Kommande artiklar under oktober-november
 • Den grekiska skolan
 • ©monika ringborg, Stockholm, 2007

 • VARFÖR BLIR DET SÅ HÄR…?
  (publicerad den 31 augusti 2007)Skolan debatteras ständigt och är av intresse för de flesta. Lärarnas professionalitet vad gäller deras möjlighet att lära ut eller stimulera lärandet hos eleverna ifrågasätts och förväntas förändras. Ordning och reda har blivit en devis som blivit aktuell inom politiken. Lärarutbildningen har under de senaste åren utvärderats och kritiserat. Något måste helt enkelt göras, hörs röster, både från höger och vänster. Alla verkar vara överens om att skolan är i kris. Vissa ger en mörk bild, andra lite mer ljusgrå. Det finns trots allt mycket som är bra. En viss procent av eleverna trivs inte, andra får inte godkänt i kärnämnena, och de elever som är ambitiösa känner sig bortglömda. Läs mer

 • Vad krävs av lärare?
  (publicerad den 30 september 2007)
  Inledning
  Professionalism, högskolemässighet och beprövad erfarenhet är tre begrepp som nämns allt oftare när man talar om lärare på vilken nivå denna än skall undervisa på. Devisen Lärarutbildningen vilar på vetenskaplig grund, kan lätt bli något man säger och ser som så självklart att man till slut glömmer bort att hela tiden hålla diskussionen vid liv om vad det verkligen innebär. Dessutom kan det bli något man talar om, men aldrig riktigt lever upp till.
  Om en utbildning skall vila på vetenskaplig grund, förväntas den också genomsyras av vetenskaplighet och att alla arbetar med utgångspunkt från denna grund. Vetenskaplighet ochlärarutbildning har ett av tradition problematiskt förhållande till varandra. En fråga kan uppstå: Hur skall man kunna vara normativ och samtidigt vara vetenskaplig som ju inte anses vara normativ? Läs mer!

 • Möte med Athen och hennes historia
  (publicerad den 1 oktober 2007)När solen höjer sig över berget Ymmitos i Athen ungefär klockan åtta på morgonen, lyser hon först upp havet utanför hamnstaden Pireaus. Därefter höjer hon sig långsamt över berget och låter natten försvinna och dagen ta vid, När solen går upp över Athen är det som om det är första gången det händer. Hennes strålar reflekterar i fönsterrutorna på de vita husen och man kan likna Athen vid en stor glittrande diamant, lika glittrande som havet utanför Pireaus. När pärlbandet av gatlampor släcks längs med Syngrou ungefär samtidigt, vet man med säkerhet att natten är över.
  Solen har gått upp varje dag i tusentals år över samma mark. Det är samma sol, samma mark fastän den höjer sig flera meter över den ursprungliga. Istället för skog finns här bebyggelse så långt ögat kan nå. För länge sedan har Athen gått ihop med Pireus, som är en stad för sig. Under nuvarande Athens bebyggelse ligger den gamla staden. Historien som en ständig påminnelse om människors liv för tusentals år sen. Den historia som man genom utgrävningar kan få mer kunskap om. Läs mer!
 • katt
 • Aristokles historia
  (publicerad den 1 oktober 2007)
  I byn Athina eller på den lilla karga ön Egina som ligger några mil ut i Saronikos Korios föddes år 427 f.Kr.[i] ett barn av mankön som döptes till Aristokles. Hans far hette Ariston som eftervärlden inte vet så mycket om mer än att han dog några år efter sin sons födelse, hur och av vad är okänt. Han var släkt med ledaren Perikles i Athen som införde demokrati för alla fria manliga medborgare år 462[ii]. Perikles fick dock skulden för att det gick dåligt för athenarna, samt för att de ansåg att dragit på dem pesten genom att misshaga gudarna. Han dog själv i pesten år 429, några år efter att kriget mot Sparti började[iii]. Aristokles mor Periktione var en av de många, men för nutiden okända och obemärkta kvinnliga filosofer som verkade under den grekiska antiken[iv]. Efter sin första makes bortgång gifte hon om sig med Pyrilampes, också han en nära anförvant till Perikles. Läs mer!
 • Människan Platon och hans akademi
  (publicerad den 2 oktober 2007)
 • Platon gick i lära hos Sokrates i många år och var under dessa år relativt obemärkt i kretsen kring honom. Han delade Sokrates gunst med sjutton andra lärjungar och var inte på något sätt den främste. En association som kan ge en bild av Platon är att han under åren med Sokrates och efter dennes avrättning förvandlades från en klumpig och ovig ankunge till en vacker svan, som dock verkade ha tillfogats sår som aldrig läkte, ett hat mot Sokrates fiender och motståndare och en kampvilja för dennes pedagogiska gärning som han sedan utvecklade och gjorde till sin egen. Sokrates sägs ha drömt om en svan natten innan han första gången träffade Platon. Han tyckte drömmen var märklig tills Platon ca 20 år gammal stod framför honom. Sokrates talade på gymnasierna i utkanten av byn och på Athens agora nedanför det mäktiga tempelområdet Akropolis.
  Läs mer
  !
 • Visionen och verkligheten
  (publicerad den 2 oktober 2007)
  Värme och hetta, torka och fuktighet kan förslöa och lura det mänskliga medvetandet, samt försämra omdömet. Men dessa vädertyper kan likaväl stimulera kreativitet, nytt tänkande och filosoferande. Om man lägger ihop detta med cikadors sång och möjligheten till tid kan man tänka sig att livet för Platon i sin bostad intill akademin var osedvanligt produktivt. Om man också sätter sig in i hans tro på gudarna, vilket han delade med andra, så är hans fantasifulla produkter i form av dialoger ingenting att förundra sig över.
 • Platon hade en vision om en stat som var idealisk likt Atlantis som försvann djupt ner i havet. Han var uppvuxen med att få världen förklarad genom myter och genom hjälten Homeros sånger. Även om han i vuxen ålder och genom Sokrates bildande verksamhet och sitt eget tänkande kom fram till att detta var lögn och bedrägeri, så var han påverkad av detta sätt att förklara och förmedla viktiga budskap. Han använde sig av myter och liknelser i sina egna dialoger för att peka på det väsenliga. Läs mer!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s